Nimewo espesyal, janvye 2008 Pòtvwa mouvman popilè a


 

Yon ane ki pa ale nan avantay mas popilè yo nan nivo politik.

Kontrèman ak sa anpil moun t ap tann, dezyèm manda Preval la pankò pote okenn chanjman nan estrikti ekonomik, sosyal, kiltirèl ak politik peyi a. Gouvènman an pa fè okenn jès pou montre volonte menm yon ti chanjman sou pwèl. Sitiysayon majorite mas popilè yo pa amelyore nan okenn domèn. Okontrè, lavi a vin pi difisil ak neyoliberalis la k ap louvri vant peyi a plis toujou bay gwo pwason enperyalis yo ansanm ak tout restavèk li yo nan politik la ak nan boujwazi a.

Nan reyalite a, pa gen anpil moun ki konn lentansyon prezidan an ansanm ak gouvènman Jak Edwa Aleksi a k ap aplike politik li a. Dayè, ki politik ? Politik mache ak yon plan, menm si anpil moun dakò oubyen pa dakò ak plan sa a. Plan an pa egziste ak ekip kap dirije la a. Pandan lamizè ap brase bil pi fò moun, pouvwa a nan konplisite ak pwisans k ap okipe nou yo vini ak yon fo pwoblèm. Konstitisyon an, se youn nan bagay ki fè gen ensekirite nan peyi a. Anndan pi fò ministè yo, minis yo fonksyonen tankou yon ti gouvènman k ap regle afè pati politik kote yo soti a. Lavi sosyete a an jeneral pa rantre nan kalkil yo pandan degradasyon anviwònman an pa twò lwen disparèt peyi a.

Yon ane ki pa ale ak objektif ''Kontak Popilè'' a te bay tèt li

Jan nou te prevwa pou Kontak la jwe wòl yon vertitab pòt pawòl òganizasyon patnè yo pa te ale nèt nan sans sa a. Anpil fwa, òganizasyon yo pa kenbe manman prensip la kote atik ki soti lakay yo dwe yon travay gwoup. Nou remake souvan, se delege a ki ekri tout afè li pou kont li. Anplis, delè pou atik yo rive jwenn komite responsab jounal la pa kenbe tout tan. Ekip responsab kesyon sa a nan ICKL, bò kote pa li, konn pwofite lantè sa a pou li dòmi sou blòk glas li. Tou de (2) kòz sa yo kreye yon gwo deranjman nan mach jounal la.

Moun, òganizasyon ak klas sosyal k ap batay pou chanjman pa ka rantre nan mòd pratik lese grennen sa a. Paske politisyen, boujwazi ak enperyalis yo montre nou yon lòt fwa ankò, nou pa ka konte sou yo pou okenn chanjman k ap nwi enterè yo ak enterè klas k ap domine yo. Lide pou monte nan kan pèp la bon jan chanpant solid jous li rive patisipe nan pran pouvwa a nan avantay klas travayè yo parèt ak plis fòs ankò. Donk, mete disiplin nan vwa nou ak zòrèy nou ki se se Kontak la ! Ann mete disiplin nan randevou travay nou sou teren an, nan biwo a ! Endisiplin, reta elt, se yon malè ki ka kraze nenpòt ki plan batay, epi koze lanmò initil anpil kamarad.

ICKL ankouraje nou devlope òganizasyon yo, louvri yo bay anpil nouvo moun. Nan ale vini ki egziste ant kalite ak kantite, se kalite a ki jwe wòl majò jon an, sa vle di, nesesite pou ogmante travay konsyantizasyon manm yo ak rès piblik la pa janm dwe kanpe yon ti moman. Mas yo dwe sispann mache dèyè politisyen egoyis k ap rezoud zafè pa yo pandan y ap ranfòse boujwazi ti koulout la ak peyi enperyalis yo, sitou enperyalis meriken. Yo dwe gonfle ponyèt yo pou yo pran sa ki pou yo. Ann sispann swen kòk pou Fizeme bat ! Bòn ane 2008. Viktwa, se pou pèp ki deside.

icklhaiti [ICKL HAITI]

..................................................

Nan menm nimewo sa a :

- Ki avantaj AYITI ta kapab genyen nan APE ?

- Ayiti : kriz politik, kriz konstitisyonèl oubyen toude ?

- Pou konprann travay ICKL la


ICKL / Adresse : 22, rue Dadjuna, Delmas 75, Delmas - HT 6120, HAÏTI
E-mail : ickl @icklhaiti.org - URL :
www.icklhaiti.org
Tous droits réservés | © ICKL 2005 | URL: http://www.icklhaiti.org
Site concu et réalisé par
Gotson Pierre du Groupe Medialternatif
Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL