Nimewo 10, fevriye 2003 Pòtvwa mouvman popilè a


 

Yon sèl solisyon : se kontinye goumen…

Mas popilè yo pa genyen lòt chwa sinon se gonfle ponyèt yo pou yo goumen pou chanje sitiyasyon move lavi a.

Goumen se toujou sonje ki bò nou vle ale. Ki kalte sosyete nou vle bati epi sou kiyès nou ka konte e sou kiyès nou paka konte. Se pa ni Lavalas, ni Konvèjans ni swadizan Sosyete Sivil, ni Meriken (OEA) ki pra l fini ak lavichè pou nou, ki pra l kaba ak enpinite epi ki pra l pran dispozisyon pou peyizan jwenn tè ak bon jan kondisyon pou yo travay, pwodui manje.

Pèsonn nan moun sa yo ki pa gen menm enterè ak mas popilè yo pa pra l ede n kanpe lekòl, lopital, pèse wout pou yon lòt kalte lavi kapab boujonnen. Okontrè, y ap toujou pran dispozisyon nan enterè gwo chabrak pou yo vin pi rich. Tankou jan pouvwa a ap detwi jaden peyizan Maribawou nan Nòdès, maspinen yo, touye yo pou kapitalis dominiken ak ayisyen vin fè lajan nan move kondisyon sou do travayè. Yo plis pare pou boure nan prizon malere k ap revandike kont vòlò nan leta tankou jan yo te fè Wozmon Jan ki sot fè 6 mwa nan prizon…

Se mas popilè yo ki dwe kontinye goumen nan demaske tout manti, epi fè tande pawòl pa yo. Se mas popilè yo ki dwe fè tèt yo travay, kreye tout fòm òganizasyon kòrèk pou defann tèt yo epi sitou kreye bon jan kondisyon pou transfòme sosyete sa a, mete kanpe yon lòt kalte sosyete k ap mache nan enterè travayè yo. Rèv sa a rete posib menm si lènmi yo ap griyen dan sou nou jounen jodi a. Men nou pa dwe bliye : Mezi òganizasyon nou se mezi batay nou. Mezi batay nou se mezi rèv nou…

icklhaiti [ICKL HAITI]

..................................................

Nan menm nimewo sa a :

- Irak : dan pouri gen fòs sou bannan mi


ICKL / Adresse : 22, rue Dadjuna, Delmas 75, Delmas - HT 6120, HAÏTI
E-mail : ickl @icklhaiti.org - URL :
www.icklhaiti.org
Tous droits réservés | © ICKL 2005 | URL: http://www.icklhaiti.org
Site concu et réalisé par
Gotson Pierre du Groupe Medialternatif
Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL