Ane 2006 - Nimewo 1 Pòtvwa mouvman popilè a


 

Pwosesis elektoral la : soti nan enskripsyon rive nan rezilta

Nap di 2 mo sou pwosesis enskripsyon an, avan nou rantre nan pwosesis eleksyon an

Majorite moun nan popilasyon an pat sou fè kat, te gen piblisite ki te fèt nan radyo kote yo te di, se avèk kat idantifikasyon nasyonal sa a, yo ka fè tout tranzaksyon tankou : paspò, tranzaksyon labank eksetera… . Sa fè moun ki pat dispoze pou fè kat te kouri pa bann, pa pakèt pou al fè kat la ak anpil difikilte, gen moun ki fè anpil alevini avan yo rive fè kat la.

Pou jou eleksyon menm

Nan dat 7 fevrye 2006 majorite moun nan popilasyon an te deplase pou al vote anfoul, malgre tout biwo vòt te lwen anpil. Yo mache 10 a 20 kilomèt oubyen soti nan yon komin ale nan yon lòt. Ou jwenn nan yon sant vòt soti 10 al nan 25 biwo yon sèl kote, gen anpil anbouteyay, elektè yo pa konnen nan ki biwo pou yo al vote, epi biwo yo pa t ouvri nan lè ki te prevwa. Genyen se vè 10zè yo te ouvri. Pandan tan sa a moun ap pouse moun, gen moun ki mouri, gen kout baton lapolis ak MINUSTAH. Malgre tout bagay sa yo pèp la vote san kè kase.

Sou kesyon chwa Préval la

Se paske peyizan yo wè pami tout kandida yo se avèk Préval yo ap gen posiblite kontinye batay sou refòm agrè a. Gen lòt kan ki kwè avèk Préval, Aristide kapab tounen, epi kaba ensekirite a oubyen fè etranje yo ale.

Aprè eleksyon

Konsta nou fè, lè pou rezilta a sòti se moso pa ti moso li t ap sòti, malgre sa se Préval ki toujou devan. Men KEP a ansanm ak kominote entènasyonal la gen tandans fè magouy. Pou rezilta a sòti se sou presyon popilè yo bay rezilta.

Pozisyon

Nou mande pou konsèy elektoral la pran tout dispozisyon pou 2zyèm tou eleksyon an pase byen, nan bon kondisyon, mete biwo nan tout seksyon kominal yo, pote materyèl yo a tan, bay manm biwo lajan yo a tan. Nou mande fòk tout moun ki nan mas yo kontinye batay sou kesyon magouy kap fèt yo. Nou mande pou kandida yo pa voye toya sou kandida parèy yo. Nou mande Préval pou l pa prezidan yon sektè sèlman. Nou mande pou MINUSTAH avèk peyi sousèt yo kite peyi a.

Tèt Kole, Federasyon Sid

icklhaiti [ICKL HAITI]

..................................................

Nan menm nimewo sa a :

- Mouvman popilè ak lit politik an Ayiti

- Koutje sou eleksyon 2006 yo

- Rara / Kilti popilè

- Eksperyans Moulen nan KPN


ICKL / Adresse : 22, rue Dadjuna, Delmas 75, Delmas - HT 6120, HAÏTI
E-mail : ickl @icklhaiti.org - URL :
www.icklhaiti.org
Tous droits réservés | © ICKL 2005 | URL: http://www.icklhaiti.org
Site concu et réalisé par
Gotson Pierre du Groupe Medialternatif
Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL