Ane 2006 - Nimewo 1 Pòtvwa mouvman popilè a


 

Rara / Kilti popilè

Ayisyen yo renmen rara paske rit mizik la sòti nan pwòp kilti pèp ayisyen an.

Se paske se yon mizik ki cho anpil, li vivan. Li reveye moun. Li pèmèt moun yo amize yo nan tout sans, bliye yon moman pwoblèm mizè yo ak diferan lòt pwoblèm ankò.

Gen moun ki renmen rara poutèt jan moun yo abiye, jan yo danse, jès yo, kadans yo. Konsa tou gen anpil moun ki pa apresye yo pou sa tou. Yo di li se bagay satan, yon bagay ki pa gen lavi. Daprè yo se yon bagay moun sal, moun sòt ki pa konnen sa yo ap fè. Se sa moun nan legliz yo di. Men se pou yo fè moun yo dòmi, pou yo bliye pwòp kilti yo.

Sou chante yo

Gen moun ki renmen yo pou plizyè rezon. Nan chante yo, yo fè tout mesaj yo pase, chan yo mache ak pwòp abitid yo, ak tout sa k pase nan zòn yo, nan peyi a tou onivo politik, sosyal, kiltirèl, ekonomik. Sa vin fè anpil moun renmen tande yo. Moun yo tire anpil leson nan yo nan fason yo prezante yo a. Se yo menm ki prepare chante yo, daprè entèlijans yo, daprè sa yo viv, sa yo wè. Chante yo sòti nan pwòp abitid yo, nan lavi yo.

Enstriman yo itilize pou fè dans yo se pwòp bagay lakay yo, ki fèt ak pwòp men yo, sitou tanbou yo.Tanbou yo fèn sonje ; endyen taynos yo. Paske se menm mwayen sa yo, yo te konn itilize pou yo te fè dans, pou yo te konn distrè yo. Sa se te pwòp relijyon yo.

Sou plan ekonomik

Moun rara yo konn jwenn yon ti benefis ; aprè yo fin danse yo separe ti kòb la. Konsa tou yo konn mete kòb la ansanm tou pou yo fè yon aktivite ansanm.

Rara gen yon fòm òganizasyon ladan li : 1) Li gen yon alatèt

2) Yon rèn

3) Li gen yon vrè estrikti pou jere epi kontwole aktivite a.

Rara se yon kilti popilè. Men kòman bann rara yo,òganize.

• Mete sou pye yon komite jesyon nan tèt rara a

• Yon prezidan, yon rèn, yon sekretè. Rès yo se manm.

Yo bay tèt yo yon manda pou 7 lane, aprè 7 lane sa a genyen ki double ankò. Bann rara yo gen pou sòti chak mèkredi sen, bann rara yo gen pou fè 8 jou ap danse. Gwoup moun ki nan relijyon pwotestan yo di yo pa danse kole ditou avèk rara. Yo di lè Jida te trayi Jezi yo te kloure l sou kwa a, jwif yo te mete bann yo deyò, yo te abiye an wouj, chante, danse jwe banbou, bat tanbou pase lòd kloure Jezi sou kwa a.

Yo konsidere rara a se jwif paske rara yo toujou sòti lavèy vandredisen kidonk lavèy lanmò Jezikri, yo toujou abiye an wouj, danse, jwe mizik, bat tanbou eksetera… . Gwoup moun ki pa relijye yo renmen rara yo di rara se yon anbyans ki pèmèt yo pran plezi yo chak lane. Yo renmen prensip rara yo. Yo gen bon enstriman tankou : kès, tanbou, kòn, banbou eksetera… .

Pou fanatik

Chak bann rara gen fanatik pa yo. Gen fanatik yo ki renmen rara a se fason yo abiye, jan yo jwe, jan yo danse. Gen moun ki peye rara pou bèl, gen moun ki peye rara pou plak, gen moun ki peye rara pou jan yo danse byen.

Pou refleksyon chante yo

Depi gen yon bagay ki te pase, gen atis ki la pou fè rechèch, aprè tout rechèch atis yo fè, yo konpoze chante. Lavèy sòti rara yo fè repetisyon, depi rara-a pran lari yo mete l deyò.

TK Sidès ak TK Nòdwès

icklhaiti [ICKL HAITI]

..................................................

Nan menm nimewo sa a :

- Mouvman popilè ak lit politik an Ayiti

- Koutje sou eleksyon 2006 yo

- Pwosesis elektoral la : soti nan enskripsyon rive nan rezilta

- Eksperyans Moulen nan KPN


ICKL / Adresse : 22, rue Dadjuna, Delmas 75, Delmas - HT 6120, HAÏTI
E-mail : ickl @icklhaiti.org - URL :
www.icklhaiti.org
Tous droits réservés | © ICKL 2005 | URL: http://www.icklhaiti.org
Site concu et réalisé par
Gotson Pierre du Groupe Medialternatif
Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL