Ane 2006 - Nimewo 1 Pòtvwa mouvman popilè a


 

Eksperyans Moulen nan KPN

Nan lane 1990-91 youn nan plant peyizan yo te fè plis nan jaden yo se te manyòk. Men yo pat genyen mwayen pou transfòme manyòk la. Se konsa plizyè refleksyon direksyon KPN ak plizyè òganizasyon nan baz te debouche sou ti pwojè kasavri, youn pou Difou premye seksyon kominal Miragwàn epi lòt la pou Cholèt 2zyèm seksyon Tirivyè Denip. Pou pèmèt peyizan yo kapab transfòme manyòk yo fè yo. Pwojè sa yo te depoze nan enstitisyon legliz katolik ( Sant Madyan).

An 1997 sis lane aprè, Sant Madyan te pral reponn pwojè sa yo. Men lè sa-a peyizan yo te fè direksyon KPN konnen pwodiksyon manyòk la te vin bese anpil nan rejyon an, epi direksyon an nan chita pale ak baz li yo, te pran yon lòt desizyon, ki se mete yon moulen mayi ak pitimi nan zòn Tirivyè paske pou peyizan yo te moulen yon mamit mayi oubyen pitimi te oblije ale swa Chalon oubyen Fondènèg. (yon distans 20 ak 25 km).

Fòk nou prese di lajan pou kasavri pa t kapab reyalize moulen an, li te kapab achte sèlman motè a. Pou n te achte moulen ak fè kay pou plase moulen an se te FOKAL ( Fondasyon Kilti ak Libète) ki te bay KPN yon kout men.

Fonksyonman

Depi nan lane 1997 se toujou yon woulman ant plizyè ekip ki asire jesyon moulen an.

Ekip sa konpoze ak :

•Yon operatè

•Yon kesye

•Yon responsab apwovizyonman.

Genyen yon kaye ki la pou enskri ki kantite mayi, oubyen pitimi ki moulen chak jou pou fasilite transparans ant manm ekip la.

Moulen an genyen yon kanè bank kote chak mwa yo depoze lajan sou li. Moun ki depoze lajan an se pa li ki gen dwa pou retire lajan sa a.

Reyalizasyon

Depi moulen an ekziste se sou do-l anpil aktivite òganizasyon an repoze, tankou : mwayen pou reyalize seminè, fòmasyon pou manm nou yo (lamaryaj, transpò, elatrye). Moulen sa pèmèt nou ede peye lekòl pou kèk manm nan òganizasyon an.

Difikilte

Avèk pri gaz la ki pa sispann monte bwa nou oblije moulen yon mamit mayi 5 fwa lavalè lè nou te kòmanse (5 goud pou chak mamit) epi pri pyès yo pa pèmèt nou kenbe.

Konbit Peyizan Nip

icklhaiti [ICKL HAITI]

..................................................

Nan menm nimewo sa a :

- Mouvman popilè ak lit politik an Ayiti

- Koutje sou eleksyon 2006 yo

- Pwosesis elektoral la : soti nan enskripsyon rive nan rezilta

- Rara / Kilti popilè


ICKL / Adresse : 22, rue Dadjuna, Delmas 75, Delmas - HT 6120, HAÏTI
E-mail : ickl @icklhaiti.org - URL :
www.icklhaiti.org
Tous droits réservés | © ICKL 2005 | URL: http://www.icklhaiti.org
Site concu et réalisé par
Gotson Pierre du Groupe Medialternatif
Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL