Pòtvwa mouvman popilè a


 
Nimewo 10, fevriye 2003
Irak : dan pouri gen fòs sou bannan mi

Depi atak 11 sektanm ki te fèt sou Etazini an, politik entènasyonal la pran yon lòt vitès. Atak sa a ta pral sèvi Etazini pretèks pou l te ranfòse tèt li sou plan militè epi ranfòse sèvis siveye rapòte l. Mouvman sa yo ap fèt nan sousi pou Etazini ranfòse dominasyon l sou tout planèt la, sitou nan kad sa yo rele nouvo lòd mondyal la. Sou baz sa a, Etazini bay tèt li dwa pou l atake nenpòt moun oubyen peyi li konsidere kòm ènmi li. Atak 11 sektanm lan bay enperyalis meriken yon bon pretèks pou sa : "teyoris."

- Irak : dan pouri gen fòs sou bannan mi
- Yon sèl solisyon : se kontinye goumen…


ICKL / Adresse : 22, rue Dadjuna Delmas 75 - HT 6120, Delmas, HAÏTI
E-mail : ickl @icklhaiti.org - URL :
www.icklhaiti.org
Tous droits réservés | © ICKL 2005 | URL: http://www.icklhaiti.org
Site concu et réalisé par
Gotson Pierre du Groupe Medialternatif
Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL