Pòtvwa mouvman popilè a


 
Ane 2005 - Nimewo 1
Kesyon eleksyon ann Ayiti : deba ak pèspektiv

Eleksyon pa yon senp evènman politik kote sitwayen al vote, kote kandida ap goumen ak kandida, men li se yon zak ki konfime dwa grandèt yon peyi ak moun kap viv ladan epi tou li se mwayen pou yon gwoup oubyen yon klas sosyal pran pouvwa. Eleksyon pa sèl mwayen ki ekziste pou pran pouvwa nan sosyete yo.

- Eleksyon ak patisipasyon popilè nan listwa Ayiti
- Kesyon eleksyon ann Ayiti : deba ak pèspektiv
- Patisipasyon sitwayen ak eleksyon
- Demokrasi, diktati ak eleksyon


ICKL / Adresse : 22, rue Dadjuna Delmas 75 - HT 6120, Delmas, HAÏTI
E-mail : ickl @icklhaiti.org - URL :
www.icklhaiti.org
Tous droits réservés | © ICKL 2005 | URL: http://www.icklhaiti.org
Site concu et réalisé par
Gotson Pierre du Groupe Medialternatif
Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL