Pòtvwa mouvman popilè a


 
Ane 2005 - Nimewo 2
Leta ak fonksyonman li

Leta se sitou yon lide ki pran fòm nan enstitisyon ak aparèy administrasyon yo, se pa yon bagay ou ka manyen, se yon lide yon gwoup moun k ap viv sou yon menm bout tè antann sou li, ki eskprime kijan yo dispoze viv ansanm. Lide Leta a nan yon sosyete pote nan zantray li tout kontradiksyon rapò moun ak moun nan sosyete sa a, rapò moun ak jan yo pwodui byen epi rapò moun ak jan byen sa yo distribiye.

- Nou ka rebati kay la !
- Kisa Leta ye ?
- Yon pwojè transfòmasyon Leta ayisyen
- Leta ak fonksyonman li nan peyi a


ICKL / Adresse : 22, rue Dadjuna Delmas 75 - HT 6120, Delmas, HAÏTI
E-mail : ickl @icklhaiti.org - URL :
www.icklhaiti.org
Tous droits réservés | © ICKL 2005 | URL: http://www.icklhaiti.org
Site concu et réalisé par
Gotson Pierre du Groupe Medialternatif
Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL