Formation et Renforcement de structures organisationnelles

Ce programme se spécialise dans le renforcement des structures et le développement organisationnel. Il renforce, en ce sens, les organisations dans des processus de structuration et dans la formation des cadres. Il encourage également les organisations à développer des approches participatives dans le diagnostic des besoins de leurs communautés et l'élaboration de plan d'action.

L'immersion : une démarche de travail bien installée à l'ICKL

Par Joseph Girardin NUMA,
Responsable de Prgramme
Formation et Renforcement des structures organisationnelles
Introduction
Depuis quelques années, la pratique de l'immersion s'est installée comme notre nouvelle démarche de travail à l'Institut Culturel Karl Lévêque (ICKL). Cette expérience qui a été initiée avec la Fédération des Groupements de Paysans de Belle-Fontaine (FGPB) au cours de l'année 2005, a été au début, une méthode de travail, qui n'englobait pas la totalité de (...)


Mouvman peyizan an pliye men li pa dwe kase

Marie-Carmel FILS-AIME,
Direktè Pwogram yo,
Enstiti Kiltirèl Karl Levèk
Jounen jodi a sistèm kapitalis la malad nan tout kò l. De (2) pi gwo manifestasyon kriz jeneral sa, se : kriz lamanjay la ki marande ak tout pwoblèm rechofman klima, degradasyon anviwonnman elt. ak kriz finans lan k ap bobo ak tout pwoblèm fayit anpil antrepriz prive, djòb k ap pèdi, chomaj k ap ogmante. Nan jou ki sot pase yo nou tande ki kantite lajan leta gwo peyi yo ap mete nan sistèm nan tankou yon (...)


Jounen mondyal fanm riral

Nan 4e konferans Nasyonzini sou koze fanm ki te fèt nan vil Bejin (nan peyi Lachin) nan lane 1995, 3 enstitisyon : Fondasyon Mondyal Somè Fanm (FMSF), Federasyon entènasyonal Pwodiktè Agrikòl (FIPA) ak asosyasyon fanm riral te mete yo dakò pou deklare 15 oktòb kòm jounen mondyal fanm riral. Fanm riral yo jwe gwo wòl nan zafè pwodui manje ak nan sa yo rele devlopman dirab. Malgre enpòtans yo pou ekonomi mondyal la fanm riral yo pa jwenn bonjan sèvis tankou edikasyon, sante elt… Yo pa (...)


Présentation du programme « Appui à la base »

« Appui à la base » est le principal programme de terrain de l'Institut Culturel Karl Lévêque. Il s'inscrit résolument dans la démarche de l'éducation populaire qui consiste essentiellement à aider les acteurs du mouvement populaire à développer leur propre capacité critique de réflexion et d'action. Il s'agit non seulement de réfléchir sur les pratiques des autres acteurs sociaux, mais encore de porter les interrogations sur celles des organisations elles-mêmes. La connaissance produite à (...)


Les rendez-vous de l'ICKL

L'université populaire : 10 ans déjà.
8 juillet 2013

Du 7 au 16 juillet, L'Institut culturel Karl Lévêque (ICKL) réalise sa dixième session d'Université populaire autour du thème "Organisation et transformation sociale" en partenariat avec Sosyete Animasyon Kominikasyon Sosyal (SAKS), Plateforme de plaidoyer pour un développement alternatif (PAPDA), (...)

18 mas 1986 : nou sonje !
18 mars 2013

18 mas 1986 - 18 mas 2013, 27 lane depi Karl Lveveque mouri nan peyi Kanada. Karl, se te yon potorik gason, yon pe nan legliz katolik, yon jounalis, yon militan nan mouvman popile ayisyen an.
Nou sonje !


 

ICKL / Adresse : 28, rue Jn Baptiste, Canapé-Vert - HT 6115, Port-au-Prince, HAÏTI
Tel : (509) 245 4598 , 510 0111 - E-mail : ickl @ickl-haiti.org - URL :
www.ickl-haiti.org
Tous droits réservés | © ICKL 2005
Site concu et réalisé par
Gotson Pierre du Groupe Medialternatif
Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL