HomeRendez-vous ICKLDominasyon enperyalis ak kriminalite ann Ayiti

Dominasyon enperyalis ak kriminalite ann Ayiti

Dominasyon enperyalis ak kriminalite ann Ayiti

Posibilite aksyon mouvman sosyal ak popilè yo genyen nan kontèks jounen jodi a | Pawoli ak Chenet Jean-Baptiste

 

Kijan nou ka analize dominasyon Etazini sou Ayiti sitou jounen jodi a ?

Kijan òganizasyon ak aktè politik pwogresis yo ka konstwi yon rapò fòs pou fòse Etazini chanje ajennda li ap reyalize nan peyi a nou ka di depi nan lane 1914 ?

Kijan nou ka analize sitiyasyon mouvman sosyal ak popilè yo jounen jodi a parapò ak vyolans gann yo ?

Chenet Jean-Baptiste te reponn kesyon nou yo.

Share With:
Rate This Article
Author

roodaffair@gmail.com