HomeRendez-vous ICKLRevandikasyon ak patisipasyon fanm yo nan batay politik la soti 1986 rive jounen jodi a

Revandikasyon ak patisipasyon fanm yo nan batay politik la soti 1986 rive jounen jodi a

Revandikasyon ak patisipasyon fanm yo nan batay politik la soti 1986 rive jounen jodi a

Pawoli ak Sharma Aurélien

 

 

 

Ki prensipal revandikasyon òganizasyon fanm yo ak òganizasyon feminis yo t ap pote nan kontèks mobilizasyon 1986 ak 2018 yo ? Nan ki nivo fanm kondisyon sosyal popilè yo te gen plas yo nan revandiksayon sa yo ?

Ki patisipasyon òganizasyon fanm yo ak òganizasyon feminis yo nan espas batay politik yo soti 1986 rive jounen jodi a ?

Ki patisipasyon òganizasyon fanm yo ak òganizasyon feminis yo nan aparèy Leta a (eleksyon oswa nominasyon) ?

Ki bilan patisipasyon fanm yo nan aparèy Leta a depi dispozisyon te pran nan amandman Konstitisyon 1987 la pou gen pou pi piti 30% fanm ki reprezante nan tout nivo nan vi nasyonal la, sitou nan sèvis piblik yo ?

Ki bilan patisipasyon fanm yo nan aparèy Leta a fas ak kondisyon lavi kategori sa a nan sosyete a, sitou fanm kondisyon sosyal popilè yo ?

Sharma Aurélien te reponn kesyon nou yo.

Share With:
Rate This Article
Author

roodaffair@gmail.com