HomeKontak Popilè

Kontak Popilè

Kontak Popilè
Pòtvwa mouvman popilè a

Kontak Popilè koumanse parèt nan ane 2000. ICKL pran inisyativ la, òganizasyon baz yo reyalize l. Zouti sa a pèmèt alevini nan mitan òganizasyon yo, nan pataj enfòmasyon ak esperyans. Òganizasyon yo prepare sa ki nan bilten an, ICKL bay mwayen yo. Nan komite redaksyon an gen reprezantan ICKL ak reprezantan òganizasyon patnè ICKL.

Nimewo espesyal, Jiyè 2010
Refleksyon sou rekonstriksyon Ayiti apre tranblann tè 12 janvye 2010 la

– Ayiti : Ki rekonstriksyon ? Pou ki moun ?
– Lwa eta dijans 15 avril 2010 : Yon lòt kalòt pou dwa grandèt majè Ayiti

Ane 2008 – Nimewo 1
Neyoliberalis nan kriz

– Neyoliberalis la nan kriz
– Reyalizasyon ak pèspektiv pou ane 2008 la
– Ayiti premye me : yon jounen lit travayè nan yon peyi san travay

 

Nimewo espesyal, janvye 2008
Ayiti : kriz politik, kriz enstitisyonèl oubyen toude ?

– Pou konprann travay ICKL la
– Ayiti : kriz politik, kriz konstitisyonèl oubyen toude ?
– Ki avantaj AYITI ta kapab genyen nan APE ?
– Yon ane ki pa ale nan avantay mas popilè yo nan nivo politik.

 

Ane 2006 – Nimewo 2

– Ki konpozisyon sosyal Kan popilè a, ki liy estratejik li, ki lit ki pou mennen ?
– Pozisyon Batay Ouvriye sou konstriksyon Kan pèp la
– Nesesite pou mete kanpe kan pèp la

 

Ane 2006 – Nimewo 1
Eleksyon 2006 : defi ak pèspektiv

– Mouvman popilè ak lit politik an Ayiti
– Eksperyans Moulen nan KPN
– Koutje sou eleksyon 2006 yo
– Pwosesis elektoral la : soti nan enskripsyon rive nan rezilta
– Rara / Kilti popilè

 

Ane 2005 – Nimewo 3
Alyans politik ak eleksyon

– Alyans politik an Ayiti

 

Ane 2005 – Nimewo 1
Kesyon eleksyon ann Ayiti : deba ak pèspektiv

– Eleksyon ak patisipasyon popilè nan listwa Ayiti
– Kesyon eleksyon ann Ayiti : deba ak pèspektiv
– Patisipasyon sitwayen ak eleksyon
– Demokrasi, diktati ak eleksyon

 

Ane 2005 – Nimewo 2
Leta ak fonksyonman li

– Nou ka rebati kay la !
– Kisa Leta ye ?
– Yon pwojè transfòmasyon Leta ayisyen
– Leta ak fonksyonman li nan peyi a
– Yon lòt Kontra Sosyal oswa yon lòt Leta nan yon lòt kalte sosyete ?

 

Nimewo 10, fevriye 2003
Irak : dan pouri gen fòs sou bannan mi

– Irak : dan pouri gen fòs sou bannan mi
– Yon sèl solisyon : se kontinye goumen…