HomePublicationsKesyonè sou mobilizasyon sosyal yo ann Ayiti

Kesyonè sou mobilizasyon sosyal yo ann Ayiti

Kesyonè sou mobilizasyon sosyal yo ann Ayiti

Kesyonè ankèt sa a prepare nan kad yon rechèch k ap fèt pou pi byen konprann dènye evolisyon yo nan fòm kontestasyon ki genyen nan mouvman sosyal yo ann Ayiti. ICKL sipòte travay sa a paske li koresponn ak youn nan tèm priyoritè li yo ak oryantasyon estratejik li yo. Nou envite ou patisipe nan ankèt sa a pandan w ap reponn kesyon yo. Nou remèsye ou davans.

Ouvè kesyonè a nan lyen sa a:

https://docs.google.com/forms/d/1AoiL6tPukwmjIV9QKgfHex8MnGZulh3yJcp_nos8XGM/edit

Share With:
Rate This Article
Author

roodaffair@gmail.com