HomePublicationsRapò diskisyon Inivèsite Popilè 2023

Rapò diskisyon Inivèsite Popilè 2023

Rapò diskisyon Inivèsite Popilè 2023

Dokiman sa a fè yon ranmase sou tout kontni diskisyon ki te fèt nan kad edisyon 2023 Inivèsite Popilè a. Tèm pou edisyon sa a se te : Mwayen patisipasyon sitwayen ayisyen yo nan lavi politik peyi a: tèren batay ak rapò fòs.

Nou espere li ap ede moun ak òganizasyon ki ap travay pou konstwi yon peyi ki garanti libète ak patisipasyon sitwayen yo, yon peyi ki granmoun tèt li epi ki garanti aksè ak byen ak sèvis ki fondamantal pou tout moun viv nan diyite.

Vèsyon PDF la nan lyen ki anba a.

📎 Inivèsite Popilè 2023_rapò diskisyon
Share With:
Rate This Article
Author

roodaffair@gmail.com