HomePublicationsAtelye pou ranfòse otonomi nan kad Rezo Patenarya mondyal (GPN) 2022

Atelye pou ranfòse otonomi nan kad Rezo Patenarya mondyal (GPN) 2022

Atelye pou ranfòse otonomi nan kad Rezo Patenarya mondyal (GPN) 2022

Kreye modèl altènatif koperasyon pou devlopman pou kore souvrèntè alimantè ak jistis ki chita sou reparasyon, espesyalman pou peyizan ki se desandan Lafrik

Deklarasyon final (pati kreyòl)

Nou menm, peyizan, òganizasyon ak enstitisyon ki siyen deklarasyon sa a, nou te angaje nou kòm òganizatè epi kòm patisipan nan 2 atelye pou ranfòse otonomi nan dat 23 jen ak 29 septanm 2022 sou tèm « Kreye modèl altènatif koperasyon pou devlopman pou kore souvrèntè alimantè ak jistis ki chita sou reparasyon, espesyalman pou peyizan ki se desandan Lafrik ». Òganizatè 2 atelye sa yo se Enstiti Kiltirèl Kal Levèk (ICKL) Ayiti ak lnivèsite West lndies nan Jamayik atravè Institi Sir Arthur Lewis pou Etid Sosyal ak Ekonomik (SALISES) ki se kolaboratè nan kad Rezo Patenarya Mondyal (GPN). Enstiti Pèmakilti Gana (GPl) – yon manm GPN nan – te pote yon gwo kontribisyon nan reyalizasyon atelye entènasyonal sa yo ak objektif yo ap rapousib nan zafè ranfòse otonomi […]

N ap ka li rès la nan lyen ki anba a :

GPN_Atelye pou ranfose otonomi 2022
Share With:
Rate This Article
Author

roodaffair@gmail.com