HomePublicationsDemokrasi patisipativ : fondman filozofik ak eksperyans istorik

Demokrasi patisipativ : fondman filozofik ak eksperyans istorik

Demokrasi patisipativ : fondman filozofik ak eksperyans istorik

Dokiman sa a fè yon ranmase sou diskisyon manch long ki te fèt soti 25 rive 30 jiyè 2022 a nan kad edisyon Inivèsite popilè a. Edisyon sa a te fèt anba tèm Demokrasi patisipativ : fondman filozofik ak eksperyans istorik. Dokiman sa a antre nan kad jefò pou konstwi memwa eksperyans mouvman sosyal ak popilè yo ann Ayiti.

Inivèsite popilè a se yon aktivite ki genyen anviwon trant (30) depi li ap fèt. Li se yon inisyativ Enstiti Kiltirèl Kal Levèk (ICKL an franse), Enstiti Teknoloji ak Animasyon (ITECA an franse), Pwogram pou yon Altènativ Jistis (PAJ), Platfòm Ayisyen ki ap fè Pledwaye pou yon Devlopman Altènatif (PAPDA), Sosyete Animasyon ak Kominikasyon Sosyal (SAKS) epi Solidarite Fanm Ayisyèn (SOFA).

Dokiman an disponib sou fòma PDF nan lyen sa a :🔗📝 [Bon vesyon diskisyon IP 2022 a]

Share With:
Rate This Article
Author

roodaffair@gmail.com